logo-mobile

منوها

حساب شما

داشبورد

ثبت نام در دوره های حضوری خروج از سیستم

سوالات متداول

1 پرسش پیدا شد

بزسانن

چند قلوزایی این دام چقدر است

هر سال 2 بار آبستن.شکم اول 1 قلوزا و شکم دوم 2 تا 3 قلوزا


1