پلن مالی آموزش های فرادرس

فرادرس آرمان خود را بر توسعه آموزش دانشگاهی قرار داده است و می خواهد که هیچ دانش و تجربه آموزش دانشگاهی نباشد که در پشت سد «سنتی بودن فضای آموزش»، فرصت ظهور شایسته نیابد. فرادرس، در نظر دارد دانش مدرسین و اساتید کشور را به آنهایی که طالب آن هستند برساند. این آرمان اصلی فرادرس است.

در ادامه توضیحاتی در مورد پرداخت های مالی به مدرسین، نوع و میزان آن آمده است.

 

توضیحات پرداخت مالی حق التألیف به مدرسین

دو نوع طرح مالی مختلف برای پرداخت وجود دارد.

۱) طرح پرداخت کامل و یک‌جا: در این طرح به ازای آموزش منتشر شده، مدرس آموزش، مبلغی را برای یکبار به عنوان حق التألیف آموزش دریافت می کند. دریافتی مدرس وابسته به فروش آموزش و استقبال دانشجویان از آن نیست و مدرس از ابتدا کل مبلغ مرتبط با ارائه آموزش را می داند و دقیقا همان را دریافت خواهد کرد. این طرح کمک می کند که مدرسین مطمئن باشند که دریافتی آنها، تحت الشعاع استقبال احتمالا کم از آموزش با عنوان خاص، قرار نخواهد گرفت.

۲) طرح مشارکتی (پرداخت تدریجی و درصدی حق اثر): اگر پلن مشارکتی انتخاب شود، مدرس در بازه های زمانی مشخص، سهم (درصد) مشخصی از فروش و درآمد را تا زمانی که آموزش به فروش می رسد، دریافت می نماید. در این پلن، پرداخت های مالی در بازه های سه ماهه و به صورت منظم انجام می شوند.

۱) تعیین امتیاز آموزشی

همه طرح های مالی مدرسین فرادرس به امتیاز آموزشی وابسته هستند. با کلیک بر روی آکاردیون زیر می توانید جزئیات مربوط به محاسبه امتیاز را مشاهده کنید.

 

تعیین گروه امتیازی آموزش - کلیک کنید

در حال حاضر، تعیین امتیاز آموزش بر اساس پارامترهای زیر مشخص می شود. امتیاز نهایی با محاسبه مجموع امتیازهای بخش های مختلف به دست می آید.

توجه: بروز رسانی جدول در ۱۳ مهر ۹۹ صورت گرفته است.

توجه: حداکثر امتیاز دریافتی از هر بند برابر با حداکثر امتیاز قید شده در ستون دوم خواهد بود.

توجه: در موارد مرتبط با انتشار مقاله و کتاب، انتشار باید به صورت نهایی باشد و لینک مرتبط با انتشار نهایی مقاله و کتاب در دسترس باشد.

توجه: در موارد مرتبط با انتشار ویدئوی آموزشی، انتشار باید به صورت نهایی (در یک وبسایت آموزشی یا شبکه انتشار ویدئویی مثل یوتیوب و آپارات و …) باشد و لینک مرتبط با انتشار نهایی در دسترس و قابل مشاهده باشد. این امتیاز مرتبط با «سابقه تهیه آموزش ویدئویی قبلی» بوده و به تجارب و آموزش‌های پیش از شروع همکاری با فرادرس اشاره دارد. این تجارب باید حداقل ۳۰ روز پیش از شروع همکاری با فرادرس باشند و نیز نشان دهنده فعالیت و تجربه مستمر آموزشی باشند. به این معنی که بین هر مورد از تجربه انتشار آموزش قبلی، ۴۵ روز فاصله (در میانگین) باشد. (به بیان دیگر حدود ۴ آموزش پیشین، در یک بازه مستمر حدود شش ماه منتشر شده باشند).

توجه: مجموع «امتیاز همکاری پیشین با فرادرس» و «سابقه تهیه آموزشی ویدئویی با ناشرین دیگر»، نمی‌تواند از ۱۳ امتیاز بیشتر شود.

توجه: امتیاز مرتبط با «اولویت و تقاضای موضوع آموزش»، صرفاً در راستای درخواست و تقاضای «حال حاضر» از حوزه‌های مختلف آموزشی توسط مخاطبین فرادرس است. این امتیاز و دسته بندی‌ها، در فصول آموزشی مختلف و با تغییر الگوی تقاضاها و درخواست دانشجویان، تغییر می‌کند. اعداد این امتیاز چه بالا باشد و چه پایین، به هیچ وجه، انعکاسی از اهمیت آموزشی بالا یا پایین یک حوزه و موضوع آموزشی نیست. نگاه فرادرس، اهمیت یکسان به حوزه‌های آموزشی مختلف است.

توجه: دسته بندی موضوعی زبان‌های خارجی به آموزش‌های زبان عمومی و آزمون‌های بین‌المللی مرتبط با آن‌ها اشاره دارد. عنوان‌های مرتبط با زبان‌ تخصصی رشته‌های دانشگاهی در عنوان تخصصی آن رشته طبقه بندی می‌شود و در دسته‌های موضوعی زبان‌های خارجی قرار نمی‌گیرد.

۲) طرح پرداخت کامل و یک‌جا

در این طرح مدرس مبلغ مشخص و از پیش تعیین شده ای را به صورت کامل و یک‌جا دریافت می کند.

 

طرح پرداخت کامل و یک‌جا - کلیک کنید

در جدول زیر به صورت ساده ای، میزان پرداختی کل و میزان پرداختی به ازای هر ساعت از تألیف، بر حسب امتیاز و نیز تعداد ساعات آموزش آمده است.

توجه: با توجه به وابستگی حق التألیف به امتیاز آموزشی، لطفا قبل از بررسی جدول زیر، با مراجعه به بخش قبل، امتیاز خود را تعیین نمایید.

توجه: مقادیر ذکرشده در جدول زیر برحسب تومان هستند.

امتیاز-> امتیاز۱۰ و پایین تر امتیاز ۱۵ امتیاز ۲۰ امتیاز ۳۰ امتیاز ۴۵
زمان آموزش پرداختی کل
(تومان)
پرداختی به ازای هر ساعت
(تومان)
پرداختی کل
(تومان)
پرداختی به ازای هر ساعت
(تومان)
پرداختی کل
(تومان)
پرداختی به ازای هر ساعت
(تومان)
پرداختی کل
(تومان)
پرداختی به ازای هر ساعت
(تومان)
پرداختی کل
(تومان)
پرداختی به ازای هر ساعت
(تومان)
۱ ساعت ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲ ساعت ۷۷۰،۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰ ۲,۰۵۴,۰۰۰ ۱,۰۲۷,۰۰۰
۳ ساعت ۹۹۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۳,۰۰۰ ۶۶۱,۰۰۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ ۲,۸۲۰,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
۴ ساعت ۱,۲۳۲,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰ ۱,۸۶۴,۰۰۰ ۴۶۶,۰۰۰ ۲,۴۷۶,۰۰۰ ۶۱۹,۰۰۰ ۲,۸۷۶,۰۰۰ ۷۱۹,۰۰۰ ۳,۴۲۴,۰۰۰ ۸۵۶,۰۰۰
۵ ساعت ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۲,۱۶۵,۰۰۰ ۴۳۳,۰۰۰ ۲,۸۳۵,۰۰۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۳,۳۳۵,۰۰۰ ۶۶۷,۰۰۰ ۴,۰۱۰,۰۰۰ ۸۰۲,۰۰۰
۶ ساعت ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰ ۲,۴۶۶,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰ ۳,۲۷۶,۰۰۰ ۵۴۶,۰۰۰ ۳,۸۷۶,۰۰۰ ۶۴۶,۰۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
۸ ساعت ۲,۰۲۴,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۴,۹۲۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰ ۵,۹۰۴,۰۰۰ ۷۳۸,۰۰۰
۱۰ ساعت ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰ ۷,۰۶۰,۰۰۰ ۷۰۶,۰۰۰
۱۲ ساعت ۲,۹۰۴,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰ ۴,۳۹۲,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰ ۵,۷۹۶,۰۰۰ ۴۸۳,۰۰۰ ۶,۸۷۶,۰۰۰ ۵۷۳,۰۰۰ ۸,۲۲۰,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
۱۵ ساعت  ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰ ۶,۹۳۰,۰۰۰ ۴۶۲,۰۰۰ ۸,۱۳۰,۰۰۰ ۵۴۲,۰۰۰ ۹,۷۹۵,۰۰۰ ۶۵۳,۰۰۰
۲۰ ساعت و بیشتر بر حسب زمان آموزش ۲۴۲,۰۰۰ بر حسب زمان آموزش ۳۳۳,۰۰۰ بر حسب زمان آموزش ۴۴۱,۰۰۰ بر حسب زمان آموزش ۵۱۱,۰۰۰ بر حسب زمان آموزش ۶۲۱,۰۰۰

توجه: بروز رسانی جدول در شهریور ۹۹ صورت گرفته است.

توجه: حق التالیف آموزش‌های کمتر از ۱ ساعت، معادل با آموزش یک ساعته در نظر گرفته می شوند و به نسبت مدت زمان آموزش، پرداخت می شوند. ماکزیمم امتیاز دریافتی طبق این جدول ۴۵ می باشد.

محاسبه امتیازهای میانی: برای امتیاز و زمان‌های میان امتیاز و زمان‌های مشخص شده در جدول بالا، محاسبات به صورت «ترکیب خطی» انجام می‌شود. مثلا پرداختی برای امتیاز ۱۰٫۵ برابر میانگین پرداختی برای امتیازهای ۱۰ و ۱۵خواهد بود.

زمان پرداخت

در جدول زیر حالت‌های زمانی مختلف، برای پرداخت‌های حق التألیف مدرسین آمده است. پرداخت مالی (واریز حق التألیف) در دو فاز مطابق یکی از طرح‌های جدول زیر (به انتخاب مدرس) انجام می‌شود.

توجه: در جدول زیر منظور از «تایید نهایی مدرس» زمانی است که مدرس، آموزش را پس از تدوین، ملاحظه کرده و جهت انتشار تایید می‌کند.

عنوان طرح پرداخت پرداخت اول پرداخت دوم
میزان زمان پرداخت میزان زمان پرداخت
طرح ١: p15(30)-p45(70) ۳۰% از مبلغ کل قرارداد ۱۵ روز (پس از انتشار آموزش) ۷۰% از مبلغ کل قرارداد ۱.۵ ماه (پس از پرداخت اول)
طرح ٢: p15(40)-p60(60) ۴۰% از مبلغ کل قرارداد ۱۵ روز (پس از انتشار آموزش) ۶۰% از مبلغ کل قرارداد ۲ ماه (پس از پرداخت اول)
طرح ٣: p15(50)-p75(50) ۵۰% از مبلغ کل قرارداد ۱۵ روز (پس از انتشار آموزش) ۵۰% از مبلغ کل قرارداد ۲.۵ ماه (پس از پرداخت اول)
طرح ۴: p15(60)-p90(40) ۶۰% از مبلغ کل قرارداد ۱۵ روز (پس از انتشار آموزش) ۴۰% از مبلغ کل قرارداد ۳ ماه (پس از پرداخت اول)
طرح ۵: p45(100) ۱۰۰% از مبلغ کل قرارداد ۴۵ روز (پس از انتشار آموزش)

۳) طرح پرداخت مشارکتی

همانگونه که از اسم این نوع پرداخت مشخص است، به ازای هر فروش، درصد مشارکت به مدرس پرداخت می‌شود. پرداخت‌های مربوط به طرح مشارکتی، در دوره‌های ۳ ماهه و به صورت منظم، انجام می‌شود.

 

طرح پرداخت مشارکتی - کلیک کنید

درصد مشارکت از درآمد آموزش که با توجه به امتیاز مدرس محاسبه می‌شود، در ادامه آمده است:

پلن مشارکتی امتیاز ۱۰ و پایین تر امتیاز ۱۵ امتیاز ۲۰ امتیاز ۳۰ امتیاز ۴۵
۲۰% ۲۲% ۲۴% ۲۷% ۳۰%

تعریف درآمد: فرادرس در بازه‌هایی، ممکن است که در قالب جشنواره تخفیف‌، آموزش‌ها را به مخاطبین خود با تخفیف ارائه کند. درآمد یک آموزش، مبلغ پرداختی نهایی دانشجو برای تهیه یک آموزش است.

بعنوان مثال: اگر یک آموزش با هزینه ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم و همین آموزش، در بازه غیر تخفیف تهیه شود؛ مبلغ ۳۰ هزار تومان مبنای محاسبات خواهد بود. در صورتی که این آموزش در جشنواره با تخفیف مثلاً ۳۰ درصد، توسط دانشجو تهیه شود، در این صورت مبلغ پرداختی دانشجو (درآمد آموزش) ۲۱ هزار تومان است که مبنای محاسبه در حق‌التدریس مولف خواهد بود.