توضیحات آموزش پرورش شتر مرغ

 

شتر مرغ از بسياری جهات گونه ای منحصر به فرد بشمار می آيند و همين امر باعث گرديده تا در سالهای اخير توجهات زيادی معطوف آن گردد ، به طور مثال تخم آن در مقايسه با تخم ساير پرندگان بزرگترين تخم بوده و می تواند وزنی معادل 2-1 كيلوگرم داشته باشد.

اما در مقايسه با جثه پرنده، شترمرغ دارای كوچكترين تخم در ميان پرندگان می باشد. همچنین بزرگترين پرنده زنده روی زمين می باشد كه می تواند به بلندايی در حدود 2/5 متر و وزنی معادل 150 كيلوگرم دست يابد اين پرنده بومی آفريقا بوده و از اين كشور به ساير نقاط جهان راه پيدا كرده است.

 

سرفصلهای دوره آموزشی پرورش شتر مرغ
 

انواع سیستمهای پرورش شتر مرغ


انواع ساختمان­ها و جایگاه­های نگهداری شترمرغ


انواع نژادهای شتر مرغ


مزیت های اقتصادی تولید شتر مرغ


فواید و خواص محصول


تغذیه شامل: جیره نویسی، وعده ­های غذایی ، تفکیک غذاهای مولد جوجه شترمرغ و پروار


واکسیناسیون، راههای پیشگیری بیماری، شناخت بیماریها


مدیریت بازار ، خرید و فروش محصولات ، روند نیاز بازار ، کنترل محصولات در زمان­های نوسان بازار


پنج شروط اصلی برای ایجاد مزرعه شتر مرغ


شرح کامل توضیحات اقتصادی مزرعه شترمرغ، بازدهی طرح، هزینه کل، سود خالص بدست آمده از مزرعه در آموزش پلن درآمدزایی

 

 

دمو اموزشی