توضیحات دوره تکنسین داروخانه

سرفصل های آموزشی دوره آموزش تکنسین داروخانه مقدماتی

 • مقدمات، سرم های تزریقی
 • سرماخوردگی
 • داروهای ضد درد و ضد التهاب
 • آنتی بیوتیک ها
 • داروهای ضد قارچ، انگل و ویروس
 • داروهای مجاری ادرار
 • داروهای اعصاب و روان
 • داروهای کاهنده چربی و قند خون
 • داروهای ضد انعقاد
 • داروهای قلبی
 • داروهای گوارش
 • داروهای هورمونی
 • داروهای چشمی و گوشی
 • داروهای تنفسی
 • داروهای پوکی استخوان
 • قوانین بیمه و اصول قیمت زنی نسخه
 • نسخه خوانی

سرفصل های آموزشی دوره آموزش تکنسین داروخانه پیشرفته

 • داروهای هورمونی
 • داروهای نوترکیب
 • داروهای بیماری‌های خود ایمنی و داروهای پیوند
 • داروهای شیمی‌درمانی
 • داروهای رادیولوژی
 • داروهای ترکیبی
 • داروهای پوستی و فرآورده‌های آرایشی
 • مکمل‌ها
 • داروهای گیاهی
 • اصول کار با نرم‌افزار و تائید اینترنتی نسخه

                                                                                             


دمو اموزشی